kariyer

Yeniliklere Açık ve Biz Olmaktan Yanayız.

Petra Yapı yenilikçi yapısını merak ve değişime inanmakla canlı tutar. Bu anlayış içerisinde, bir tarafta profesyonelliğe sıkı sıkıya bağlıyken, diğer tarafta değişime uygun fikirleri besleyecek bir çalışma ortamı ve iş süreci yönetimi anlayışını sürekli kılmaya çalışır. Petra Yapı büyüme ile “bir aradalığı” eş anlamlı değerler olarak kabul eder. Bu değerlerin özüne zarar vermesi muhtemel uygulamaları çalışma ortamından uzak tutmaya azami gayret gösterir. Şirketin kurumsal kültürünü besleyen “biz” bilincinin gereği olarak çalışanlarının ağır prim sistemleri ve katı yönetim anlayışları altında ezilmemesi adına bu türden baskıcı ve birlikteliği bozan uygulamaların karşısında dururken, aynı zamanda bu tür uygulamalara karşı gerekli hassasiyeti her zaman gözetir.

Referansın İyisi Kötüsü Olur

Petra Yapı, büyüme odaklı, yenilikçi, dinamik ve güven temelli bir yapıya sahip şirket olma yaklaşımı ile “olumlu referans”ın ışığında yol alır; bu doğrultuda ilerlemeyi kendine amaç edinir. Ürün satın alırken veya satarken, çalışma arkadaşlarını ve burs programlarını belirlerken her zaman referans odaklı iş anlayışla hareket eder. Ticari faaliyetlerinin devamlılığında yaptığı tüm işlerde olumlu referanslar biriktirmek vardır.

Süreklilik Birlikten Kuvvet Alır

Petra Yapı, işten çıkarmanın, bir çalışanımızla yollarımızı ayırmanın şirketimizin ruhuna aykırı bir seçenek olduğuna inanır. Bu sebeple Petra Yapı kadrosunu, gelişime açık ve kariyerini uzun vadeli planlayan çalışanlarıyla sürekli kılmaya özen gösterir.

  • İş ve Hizmet odaklılık
  • Problem çözme ve insiyatif alma
  • Planlama ve zaman yönetimi
  • Amacın açık ve net olması
  • Takım çalışmasına bağlılık
Petra Yapı’nın bir parçası olmak ister misin?